مدیران تازه‌کار

وظایف مدیر چیست و آنچه مدیران تازه‌کار باید بدانند وظایف مدیر چیست و آنچه مدیران تازه‌کار باید بدانند را در متن زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی با خودتان صبور باشید. درک کنید اشتباهات، موانع و شاید هم روزهای بدی در پیش خواهید داشت. -از اشتباهات‌تان درس بگیرید و گذشته را …

مدیران تازه‌کار

وظایف مدیران تازه کار چیست آنچه مدیران تازه‌کار باید بدانند قسمت پنجم آقای مدیری باید مطمئن شود بین سفارشاتی که از بیرون می‌رسد و مواد مورد نیاز برای تولیدات هماهنگی وجود دارد، یعنی کالای مورد نیاز برای تولید به اندازه‌ی کافی موجود است. او به‌عنوان سرپرست تیمش باید سعی کند …

سردرگمی‌های مدیران تازه کار

سردرگمی‌های مدیران تازه کار     سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه‌کار در ابتدای دوران مدیریت‌شان کم و بیش مشابه است و تداوم یافتن این سردرگمی‌ها و ابهامات در بلند مدت می‌تواند به بهای عملکرد ضعیف و تصمیم‌گیری‌های مخربی تمام شود که در نهایت موجب برکناری مدیر تازه‌کار خواهد شد. مهم‌ترین …

سردرگمی‌های مدیران تازه کار

سردرگمی‌های مدیران تازه کار       سردرگمی‌های پیش رو سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه ‌کار در ابتدای دوران مدیریت ‌شان کمابیش مشابه است و تداوم یافتن این سر درگمی ‌ها و ابهامات در بلند مدت می‌ تواند به بهای عملکرد ضعیف و تصمیم ‌گیری ‌های مخربی تمام شود که …

سردرگمی‌های مدیران تازه کار!

سردرگمی‌های مدیران تازه کار!     ابتدای دوران مدیریت‌شان سردرگمی‌های پیش روی مدیران تازه‌کار در ابتدای دوران مدیریت‌شان کم و بیش مشابه است و تداوم یافتن این سردرگمی‌ها و ابهامات در بلند مدت می‌تواند به بهای عملکرد ضعیف و تصمیم‌گیری‌های مخربی تمام شود که در نهایت موجب برکناری مدیر تازه‌کار …