مدیریت مدیران بزرگ

مدیریت مدیران بزرگ چهار ویژگی مشترک مدیریت عملکرد مدیران بزرگ چهار ویژگی مشترک در مسیرهای مدیریت عملکرد توسط مدیران بزرگ بیان شده که به آنها اشاره خواهد شد. -ویژگی اول مسیرهای انتخابی مدیران بزرگ، «ساده بودن» آنهاست. -مدیران بزرگ از پیچیدگی‌هایی که در اغلب برنامه‌های مدیریت عملکرد در سازمان‌ها و …

مدیران بزرگ

مدیران بزرگ چه موقع و چطور بر مراحل کار تمرکز می‌کنند؟         واقعیت آن است که مدیران بزرگ به خوبی می‌دانند که چالش اصلی یک مدیر نه داشتن افرادی بی‌نقص بلکه سرمایه‌گذاری بر منحصر به فرد بودن افراد است آنها افرادشان را بر اساس استعداد انتخاب می‌کنند …

چرا مدیران بزرگ قوانینِ مرسوم را می‌شکنند؟

چرا مدیران بزرگ قوانینِ مرسوم را می‌شکنند؟       قاعده طلایی سنتی آیا قاعده طلایی سنتی را به خاطر دارید که می‌گوید: «با افرادتان همان‌طوری رفتار کنید که دوست دارند آنها با شما آنگونه رفتار کنند.»بهترین مدیران دنیا این قاعده طلایی را زیر پا می‌گذارند و به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند …

مدیریت نوین

مدیریت نوین     فرض کنید فرض کنید که مدیری به تازگی به‌ عنوان مدیر یک تیم کاری انتخاب شده است و هیچ اطلاعی درباره استعداد های افراد تحت رهبری‌اش ندارد، چرا که آن ها را انتخاب نکرده اما باید آنها را هدایت کند و مسئولیت عملکرد آنها بر عهده …