سیزده اشتباه بزرگ مدیران ارشد

سیزده اشتباه بزرگ مدیران ارشد رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ، *۱۳ اشتباه فاحش* را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه *در تمام صنایع* وجود دارد. *۱- گوش ندادن* به سخنان …

فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت سوم: 6. شانه‌های پیری (ثبات) ◊نشانه‌های پیر شدن سازمان ممکن است در نگاه اول چندان واضح نباشند،احتمالا اولین نشانه‌های زوال را …

ده لازمه موفقیت در زندگی و کار

ده لازمه موفقیت در زندگی و کار که ربطی به هوش ندارد ده لازمه موفقیت در زندگی و کار که ربطی به هوش ندارد را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: جیسون کی هرکس تعریف مخصوص خود را برای «موفقیت» دارد؛ ولی بخش مشترک همه این تعاریف عبارت است …

مدیران ارشد

13 اشتباه بزرگ مدیران ارشد 13 اشتباه بزرگ مدیران ارشد را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت …

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد       رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. ۱-گوش ندادن به …

کانونهای ارزیابی و توسعه

برخی از سؤالاتی که ارزیابی شوندگان و داوطلبان حاضر در کانونهای ارزیابی و توسعه میپرسند       تا چه مدت اعتبار دارد؟ بازخوردی که در کانون ارزیابی میدهند تا چه مدت اعتبار دارد؟ مثلا وقتی به من میگویند توانایی شما در کار تیمی پایین است، آیا همیشه پایین خواهد …

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد 

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد     رابرت دانهام رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. ۱〰گوش ندادن …

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد

۱۳ اشتباه بزرگ مدیران ارشد     رابرت دانهام رابرت دانهام با توجه تجارب خود و مشاهده رفتار سایر مدیران ارشد اجرایی ،۱۳ اشتباه فاحش را شناسایی کرده است که معتقد است این اشتباهات مخصوص مدیران صنایع و شرکت های خاص نیست بلکه در تمام صنایع وجود دارد. ۱-گوش ندادن …