كنترل كيفيت حين توليد

 كنترل كيفي حين توليد و محصول نهائي   در مطلب زیر نمونه ای از كنترل كيفيت حين توليد را میبینید: مسئول کنترل کیفی در حین پروسه تولید اقدام به نمونه برداری و تکمیل فرم “کنترل کیفیت محصولات حین فرآیند تولید ” بر مبنای نتایج آزمایش های انجام شده می نماید . …