قیف فروش

قیف فروش چیست؟ مشتری راغب کیست؟ قسمت اول قیف (Sales Funnel) فروش چیست ؟ -قیف فروش یکی از مدلها و یا ابزارهایی است که می‌تواند کمکی بالایی به کسب و کار شما نماید. -مدیران بازاریابی، زمانی زیادی را صرف فعالیت‌های بازاریابی درونگرا برای افزایش میزان ترافیک روی سایت می‌کنند، مانند: …