محیط کار جدید

۵ کاری که باید در محیط کار جدید انجام داد ۵ کاری که باید در محیط کار جدید انجام داد را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: ◊نخستین ماه شروع شغل جدید حساس و سرنوشت‌ساز است،در این دوران برای شروع کار، موانع متعددی پیشِ‌رو دارید. مدت‌زمانی کوتاه ◊در این …

مدیران و رهبران موفق

از ویژگی های مدیران و رهبران موفق از ویژگی های مدیران و رهبران موفق می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: این است که دیگران کارکنان را می‌خنداند ←«شاید این موضوع به نظر خنده‌دار باشد اما گاهی باید دنبال یک موضوع خنده دار بود. ←جستجوی موضوعات طنز و خنده دار …

راههای جلوگیری از قانونگریزی

“راههای جلوگیری از قانونگریزی”   یکی از معضلات و گرفتاریهای همیشگی ما متولیان اداره عمومی سازمانها در شغلهای اداری و منابع انسانی قانون گریزی و تلاشهای غیرمسئولانه افراد برای دور زدن دستورالعملها و قوانین سازمان است، به همین دلیل هم ما ما لاین قانوگذاری در سازمانها می آییم آیین نامه …

ایزو 17020

ایزو 17020     شامل الزامات برای صلاحیت نهادها ایزو 17020 استاندارد ایزو 17020 شامل الزامات برای صلاحیت نهادهای انجام دهنده بازرسی و همچنین بی طرفی و انسجام در فعالیت های بازرسی آن ها می باشد. مراحل بازرسی مراحل بازرسی شامل طراحی، بررسی نوع ، بازرسی اولیه، بازرسی در حین …