قماربازی مدیران

 قماربازی مدیران هنری میتزبرگ ♦ قماربازی اصطلاحی معروف در میان مدیرعامل های شرکت هاست،اکنون بیایید قمار بازی مدیرعامل های شرکت ها را از زاویه دیگری نگاه کنیم: پول دیگران ♦ ١. درست است که مدیرعامل ها قمار بازی می کنند، اما این کار را با پول خود انجام نمی دهند؛ …