پیش بینی فروش

پیش بینی فروش: پیش بینی فروش فرایند برآورد فروش آتی است. پیش بینی های دقیق فروش، شرکت های را قادر می سازد تا تصمیمات کسب و کار آگاهانه و پیش بینی عملکرد کوتاه مدت را فراهم کنند. شرکت ها می توانند پیش بینی های خود را بر اطلاعات فروش گذشته، …