تنظیم قراردادهای تجاری

 ۱۲ نکته در تنظیم قراردادهای تجاری  ۱۲ نکته در تنظیم قراردادهای تجاری را در متن زیر مطالعه بفرمایید: 1) برای هر معامله ای (حتی معاملات کوچک زیر ۱۵۰ هزار دلار) قرارداد بنویسید. زیرا رابطه شما را ضابطه مند کرده و به آن نظم می دهد و برای طرفین احتیاط و …

درخواست تخفیف مشتریان

چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟ چگونه به درخواست تخفیف مشتریان پاسخ دهیم؟با ما همراه بمانید: قسمت بعدی مذاکره ۱- چرا؟ ♦جورگن اپلو (نویسنده و سخنران) استفاده از این جواب ساده و مؤثر را زمانی که شما با خریدارانی که به خاطر محصول چانه زنی می کنند، پیشنهاد می‌کند. …

قراردادهای روانشناختی

از جای پارک تا قراردادهای روانشناختی       ساعت 7:30 دقیقه صبح دیروز به محل دفتر کارم  رسیدم، مثل بقیه روزها تقریبا ناامید بودم که جای پارک پیدا کنم، پیدا کردن جای پارک در کوچه های منتهی به این خیابان حتی در اول صبح هم شبیه آرزو شده است …

عوامل موثر بر خرید مشتری

عوامل موثر بر خرید مشتری     ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ فرﻫﻨﮓ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺻﻠﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﯾﮏ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ, ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﯾﮕﺮ, ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭﻱ ﺑﻪ …