تنظیم قراردادهای تجاری

 ۱۲ نکته در تنظیم قراردادهای تجاری  ۱۲ نکته در تنظیم قراردادهای تجاری را در متن زیر مطالعه بفرمایید: 1) برای هر معامله ای (حتی معاملات کوچک زیر ۱۵۰ هزار دلار) قرارداد بنویسید. زیرا رابطه شما را ضابطه مند کرده و به آن نظم می دهد و برای طرفین احتیاط و …