داستان های مدیریتی؛ناسپاس

داستان های مدیریتی؛ناسپاس     کاغذ در دهان سگ قصاب با دیدن سگی که به طرف مغازه اش نزدیک می شد حرکتی کرد که دورش کند اما کاغذی را در دهان سگ دید کاغذ را گرفت، روی کاغذ نوشته بود «لطفا ۱۲ سوسیس و یه ران گوشت بدین»،۱۰ دلار همراه …