قدرت سپاسگزاری

قدرت سپاسگزاری قدرت سپاسگزاری را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: می‌خواهم درباره قدرت یک کلمه ساده با شما صحبت کنم ” متشکرم” این کلمه‌ای است که قدرت سلامتی، شادی،عملکردهای قهرمانانه و موفقیت را به ما می‌دهد،تحقیقات نشان می‌دهد که افراد سپاسگزار شاد‌تر و دارای روابط دوستانه بهتری هستند. …