بازی قدرت در سازمان

بازی قدرت در سازمان     به نظرمیشل کروزییر، نظام های دولتی، ساختارهایی یکپارچه و عقلایی نیستند به عکس این نظام ها ساختار هایی هستند که در آنها افراد و گروه ها به رغم تلاش هایی که برای کنترل آنها به عمل می آید ، از آزادی عمل قابل توجهی …

توانمندی چیست؟

توانمندی چیست؟       عملکرد بهینه سازی توانمندی عملکرد بهینه سازی مستمر یک فعالیت است. بر این اساس تصمیم گیری فرد و تلاش همه کارکنان در سراسر سازمان حول یک هدف مشترک، توانمندی است. در کسب و کار، افراد صاحب توانمندی های خارق العاده را به عنوان نمونه های …

بازی قدرت در سازمان‌های مختلف

بازی قدرت در سازمان‌های مختلف     بازی قدرت همه انسان‌ها دوست دارند راه خودشان را پیدا کنند و افراد قدرتمند این راه را بهتر و بیشتر می‌یابند، ما معمولا رفتار بهتری با این افراد داریم و به آنچه می‌گویند گوش می‌دهیم چه کسی دوست ندارد در موضع قدرت باشد؟ …