قدرت تصمیم گیری

قدرت تصمیم گیری   قدرت تصمیم گیری :عواملی که مانع تصمیم گیری درست میشه : ۱ – ترس هر یک از تصمیم گیری‌ها ابعاد متنوعی دارند، همین ابعاد باعث ایجاد ترس‌هایی برای فرد تصمیم گیرنده می‌شود. همین ترس و تردید سبب می‌شود برخی گزینه‌ها را کنار بگذاریم. برای رها کردن …

به‌کارگیری زنان در مدیریت

هفت دلیل برای به‌کارگیری زنان در مدیریت هفت دلیل برای به‌کارگیری زنان در مدیریت را در متن زیر مطالعه بفرمایید:     در سال ۲۰۱۵، خانم‌ها به‌طور میانگین ۴۷‌درصد از نیروی کار را به خود اختصاص داده بودند خیلی هم بد نیست! با این حال، گزارشی از فهرست پانصد کمپانی …