برنديگ شخصي

برنديگ شخصي و قدرت نفوذ برنديگ شخصي و قدرت نفوذ را در متن زیر دنبال بفرمایید:   چگونه بر دیگران اثر بگذاریم و در دیگران نفوذ کنیم؟ ٣٠٠ سال قبل از میلاد مسیح، ارسطو گفته بود: “ما گفتار نیک مردان را کامل تر و آسان تر از دیگران باور می …

راه و روش های مدیریت قدرتمند

راه و روش های مدیریت قدرتمند     برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی که در نظام طبیعت ضعیف پامال است قدرت مورد نیاز همه کسانی است که می خواهند ایده هایشان را پیش ببرند، دیگران را رهبری کنند، روی افکار و اعمال دیگران اثر بگذارند، از موانع و …