قانون 5 ثانیه

قانون 5 ثانیه – کوتاه‌ترین دستورالعملی که زندگی‌تان را متحول می کند     5 ثانیه یا کمتر همه ی ما در ذهن خود لیستی از کارهایی داریم که میخواهیم هر روز انجام دهیم و فقط 5 ثانیه یا کمتر، زمان داریم تا ایده مان را تبدیل به واقعیت کنیم …