قانون جذب

قانون جذب متاسفانه قانون جذب را بد فهمیده‌ایم! قانون جذب نمی‌گوید تو هر چیزی که بخواهی را جذب می‌کنی و بدست می‌آوری! قانون جذب می‌گوید تو همان چیزی را جذب می‌کنی که هستی! می‌خواهی چیز متفاوتی جذب زندگی تو شود؟ متفاوت شو! نمی‌شود اخلاقت، رفتارت، کلامت یک چیز باشد و …