قانون گوگل برای تیم های کاری

قانون گوگل برای تیم های کاری ۵ قانون نانوشته‌ی گوگل برای موفقیت تیم‌های کاری شرکت گوگل همواره تحقیقاتی برای درک بهتر رفتار کارمندانش انجام می‌دهد و اطلاعات زیادی در این باره به دست آورده است. جالب ترین پروژه این شرکت «ارسطو» نام دارد. گوگل برای این تحقیق، تعدادی از بهترین …