هفت قانون طلایی NLP برای موفقیت

هفت قانون طلایی NLP برای موفقیت     ۱- قانون اعتقادات به هر چیز که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست، بر قسمت نیمه‌ هوشیار ذهن تأثیر می‌گذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می‌آید. هر امر باید ابتدا در قالب اعتقاد درآید تا به آن عمل …

هفت قانون طلایی NLP برای موفقیت

هفت قانون طلایی NLP برای موفقیت     1) قانون اعتقادات: به هر چیز که اعتقاد داشته باشید چه درست چه نادرست، بر قسمت نیمه‌هوشیار ذهن تأثیر می‌گذارد و با دقتی حیرت آور به عینیت در می‌آید هر امر باید ابتدا در غالب اعتقاد درآید تا به آن عمل شود. …