مدیران بزرگ

مدیران بزرگ چگونه کارکنان‌شان را ستایش یا توبیخ می‌کنند؟ مدیران بزرگ چگونه کارکنان‌شان را ستایش یا توبیخ می‌کنند؟با ما در متن زیر همراه باشید:     روزی یکی از مشاوران عرصه مدیریت طی مشاوره مدیریتی به یکی از دوستانش که مربی بیسبال بود، گفت: «واقعا تو را تحسین می‌کنم و …