مدیریت فروش

اصول مهم و اساسی در مدیریت فروش اصول مهم و اساسی در مدیریت فروش را در متن زیر مطالعه بفرمایید: قسمت بعد هدف های کیفی فروش شامل: الف: جلب رضایت مشتری ب: افزایش وفاداری و ماندگاری مشتری ج: تامین منافع مشتری د: افزایش شهرت، محبوبیت یا اعتبار سازمان ویژگی هدف …

هدف‌هایی واقعی و قابل دستیابی

آیا هدف‌هایی واقعی و قابل دستیابی تعیین کرده‌ام؟ آیا هدف‌هایی واقعی و قابل دستیابی تعیین کرده‌ام؟   بین نوشتن هدف‌ها، و نوشتن هدف‌هایی که واقعاً می‌توانید به آن‌ها دست‌یابید، تفاوت زیادی هست اگر در حال حاضر پانزده کیلو اضافه وزن دارید و سال‌هاست تمرین نکرده‌اید، کاری است ستایش برانگیز که …