قابلیت سازمانی

قابلیتهای سازمانی ◊قابلیت سازمانی موضوعی است که کمتر به آن پرداخته شده است،کمتر سازمانی روی تشخیص و تعیین قابلیتهای سازمانی خود وقت می گذارد،بسیاری از مدیران هم با این موضوع بیگانه هستند. جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند. مدیریت …