فین تک

فین تک     فین تک ترکیبی از دو کلمه‌ی Financial و Technology یعنی “امور مالی” و “تکنولوژی” می‌باشد. از آنجا که بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران آینده صنعت بانکداری را در گرو رشد چنین استارت‌آپ‌هایی می‌دانند، تمایل به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌های نوپا هم افزایش پیدا کرده است، تا …

فین تک چیست؟

فین تک چیست؟     عملکردهای مالی فین­تک کاربرد نوآوری‌های فناورانه به‌منظور بهبود عملکردهای مالی(که پیش‌ازاین در کنترل بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده است) می‌باشد،کلمه فین تک ترکیبی از دو کلمه‌ Financial و Technology یعنی «امور مالی» و «تکنولوژی» است و یکی از حیطه‌های تحول‌آفرین و رو به رشد از …