فیل سفید

فیل سفید متن زیر مطالبی را در مورد فیل سفید ارائه می نماید: ♦فیل سفید یا White Elephant اصطلاحی بسیار کهن و تاریخی است که بعداً استراتژیست‌ها آن را وارد ادبیات استراتژی هم کردند. جهت  مشاور ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت آریان گستر پاسخگوی شما می باشند. هدیه‌ی …