فیلهای سفید زندگی

فیلهای سفید زندگی فیلهای سفید زندگی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: در زمان های گذشته چند نسل نادر از فیل‌ها زندگی می‌کردند که سفید رنگ بودند. فیل‌های سفید ارزش زیادی داشتند و به عنوان هدیه‌های دیپلماتیک گران بها بین کشورها رد و بدل می‌شدند و پادشاهان در …