مدرک پرطرفدار بازار کار

مدرک پرطرفدار بازار کار مدرک پرطرفدار بازار کار را در متن زیر دنبال بفرمایید:   داده‌های تفصیلی مرکز آمار از بازار کار در سال ۹۷ نشان می‌دهد که نرخ بیکاری برای دارندگان مدرک «دکترای تخصصی» و مدارک زیردیپلم، کمتر از ۱۰ درصد است و نسبت به باقی مدارک تحصیلی، در …