درس هایی از دنیای فوتبال

درس هایی از دنیای فوتبال همه ما این صحنه ها را در ورزشگاه ها یا از طریق تلویزیون زیاد دیده ایم که بازیکنان یک تیم فوتبال بعد از باخت تیمشان با چشمهای اشکبار و تأسف زیاد، زمین بازی را ترک کرده اند یا بعد از برد تیمشان، مثل کودکان سر …

به فوتبال فکر کنید

به فوتبال فکر کنید متن زیر مطالبی را در مورد بحث به فوتبال فکر کنید ارائه می کند:   در دنیای امروز، بازیکنان گاهی مانند پیچ و مهره‌هایی هستند که در خدمت تاکتیک تیمی قرار می‌گیرند و به ندرت اجازه استفاده از تکنیک‌های فردی خود را پیدا می‌کنند. با این …

در دنیای کسب و کار، بازی فوتبال را دوست دارید یا والیبال؟

در دنیای کسب و کار، بازی فوتبال را دوست دارید یا والیبال؟     علاقه به ذرگیری با رقبا عده ای از شرکتها دوست دارند که همیشه با رقبا درگیر شده و آنها را پشت سر گذاشته و به اهداف شان برسند و از برخورد و اصطکاک با رقبا لذت …