تاثیر هوش مصنوعی بر بازاریابی

تاثیر هوش مصنوعی بر بازاریابی مصنوعی بر بازاریابی تاثیر هوش مصنوعی بر بازاریابی را در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) ویرایش خودکار هوش مصنوعی می‌تواند به سرعت یک مقاله درباره یک رویداد ورزشی یا همایش صنعتی را ویرایش کند. جهت مشاوره ایزو 45001 در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس شرکت …

برند شخصی

برند شخصی       همه افراد برند شخصی دارند. برند تصویری است از ما که در ذهن و فکر دیگران وجود دارد. برند آن چیزی است که دیگران پشت سر ما در باره ما می گویند. هیچیک از ما نیست که دیگران در مورد او احساس، ادراک، نظر و …

راهبری شخصی چیست؟

راهبری شخصی چیست؟     راهبری شخصی شامل چند مولفه است: در عصرِ لذت های آنی و زودگذر، راهبری شخصی ارزشمندترین مهارتیست که هر فرد را می تواند به قله های رضایتمندی و کیفیت از زندگی برساند،خودکنترلی (Self-Control) یعنی تواناییِ کنترل کردن خود، از این نظر که بر تمایلات و …