شاخص كليدي عملكرد

شاخص كليدي عملكرد متن زیر مطالبی را در مورد شاخص كليدي عملكرد برای شما عزیزان ارائه می نماید:     تعریف KPI: مخفف کلمه Key Performance Indicator و به معنای شاخص کلیدی عملکرد می‌باشد،به طور ساده می‌توان گفت KPI، روشی برای سنجش میزان خوب بودن عملکرد افراد و در سطح …