برند کارفرمایی چیست؟

برند کارفرمایی چیست؟ برند کارفرمایی چیست؟با ما همراه باشید:     برند کارفرما را می توان، ویژگی‌های یک سازمان (در نقش کارفرما) در ذهن کارکنان داخلی و متقاضیان کار در بازار کار درباره آن سازمان دانست. برند مثبت یک سازمان نشان دهنده ویژگی‌هایی است که آن سازمان را در ذهن …