سیستم مدیریت شکایات 1

سیستم مدیریت شکایات برای اطلاعات در مورد سیستم مدیریت شکایات متن زیر را مطالعه فرمایید. نحوه دريافت شكايات و پيشنهادات بصورت مستقيم : با توجه به اهميت امور رسيدگي به شكايات مشتركين از طريق ذيل شكايات و پيشنهادات مشتركين را دريافت مي دارد . مراجعه حضوري مشتری جهت شكايت يا پيشنهاد …