مدیران باهوش و کارآمد

نحوه‌ سؤال کردن مدیران باهوش و کارآمد در محل کار نحوه‌ سؤال کردن مدیران باهوش و کارآمد در محل کار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊خیلی از ما در زندگی‌مان با پرسش‌هایی مواجه می شویم که پاسخ آنها را می دانیم،اما با این حال دوست داریم نظر …

سوالات ممنوعه نپرس

سوالات ممنوعه نپرس       میدانستید سوال پرسیدن و پاسخ به سوالات دیگران هم یک مهارت فردی است؟یکی از ناهنجاری های رفتاری که روان شناسان نیز نسبت به آن هشدار می دهند، پرسیدن “سوالات ممنوعه” از دیگران است. سوالات ممنوعه پرسش هایی هستند که دارای این چند ویژگی اند: …

برای حل هر تعارض نیاز داریم به سه سوال اساسی پاسخ بدهیم

برای حل هر تعارض نیاز داریم به سه سوال اساسی پاسخ بدهیم -چه کسی درگیرتعارض است؟ -منبع تعارض چیست؟ -سطح تعارض چه میزان است؟ سبک ها واستراتژی های حل تعارض: پس از تشخیص تعارض و علل آن، نکته کلیدی در مدیریت تعارض ،انتخاب استراتژی و سبک مناسب است. پنج سبک …