قبول پست مدیریت

علائمی که نشان می دهند برای قبول پست مدیریت آماده نیستید علائمی که نشان می دهند برای قبول پست مدیریت آماده نیستید را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     پیشنهاد پست مدیریتی جدید پیشنهاد پست مدیریتی جدید، معمولاً برای همه کارمندان وسوسه کننده است؛ ولی تصمیم به …