سطح نیاز بالا در سازمان

سطح نیاز بالا در سازمان متن زیر مطالبی را در مورد بحث سطح نیاز بالا در سازمان رائه می نماید: مك كللند معتقد است خصوصیات افرادی كه نیازهای بالایی به قدرت دارند عبارتست از: 1-وجود میل به هدایت و كنترل دیگران 2-علاقه به داشتن رهبر-پیرو عملكرد برتری تحقیقات نشان می …

مدیریت یعنی تصمیم گیری

مدیریت یعنی تصمیم گیری     مهارت تصمیم گیری یکی از مهارتهای مهم و اساسی مدیران مهارت تصمیم گیری است به طوری که معروف است می گویند تصمیم غلط در مدیریت بهتر از بلاتکلیفی و نگرفتن تصمیم است،کارمندان با ارائه پیشنهادات خود وظیفه تصمیم سازی را دارند و پس از …