سبک رهبری اثربخش

سبک رهبری اثربخش سبک رهبری اثربخش را می توانید در متن زیر مظالعه بفرمایید:     مقدمتا لازم به ذکر است که سبک رهبری مدیران تابعی است از شناخت آنان از انسان و ماهیت وجودی انسان،طبیعی است که اگر انسان را موجودی تنبل،تن پرور و فاقد حس مسئولیت بدانند و …

طراحی سبک تفکر تیم

طراحی سبک تفکر تیم     بخش اول یکی از مهمترین مسائلی که در جلسات هر گروه یا تیمی وجود دارد، سبک تفکرتیم است. هر روزه ما در جلساتی می نشینیم که افراد فرصت یا مساله ای را ارائه می دهند. واکنش نسبت به این فرصت یا مساله، همواره اینگونه …

انواع سبك زندگي

انواع سبک زندگی ها       سبك زندگي به دو قسم تقسيم مي‌شود: سبك‌هايزندگي انديشيده‌ و يا سبك‌هاي زندگي ناانديشيده،خيلي از ما، سبك زندگي، ناانديشيده داريم، به صورت آگاهانه و خودخواسته نشسته‌ايم براي زندگي خود سبك خاصي را برنامه‌ريزي كنيم و براساس آن زندگي خود را پيش ببريم، يعني …