کنار با یک رئیس بدقلق

چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟ چطور با یک رئیس بدقلق کنار بیاییم؟با ما همراه بمانید: ◊یک سوزن به خودتان بزنید یک جوال‌دوز به مدیرتانبروز مشکل میان کارگر و کارفرما یا رییس و مرئوس،یکی از حقایق جداناشدنی زندگی شغلی همه است،اما نحوه مدیریت این مناقشات کاری، هنری است که …

ویژگی مدیران موفق

ویژگی مدیران موفق متن زیر در مورد ویژگی مدیران موفق مطالبی ارائه می دهد:     در یادداشتی که چندی پیش در وب‌سایت مجله‌ی معتبر Forbes منتشر شد، برخی از مهمترین ویژگی‌‌های شخصی مدیران موفق شرکت‌های بزرگ و بنگاه‌های اقتصادی تاثیرگذار در بازار جهانی کسب‌و‌کار برشمرده شد. این ویژگی‌های کلیدی، …

گمبا- محل واقعی انجام کار

گمبا- محل واق عی انجام کار     ماموریت اصلی سازمان ژاپنی ها بر اين باورند که در “گمبا” ماموريت اصلی سازمان شکل می گيرد،گمبا برای يک توليد کننده در بخش صنعت، محل توليد محصول صنعتی با ويژگي هايش در افزايش ابعاد و مولفه های بهره وری و برای يک …