ضرب‌ المثل‌ مدیریتی عجیب از سراسر دنیا

ضرب‌ المثل‌ مدیریتی عجیب از سراسر دنیا:       1- جامایکا: قبل از آنکه از رودخانه عبور کنی، به تمساح نگو “دهن گنده”. تفسیر: تا وقتی به کسی نیاز داری، او را تحمل کن و با او مدارا کن. ۲- هاییتی: اگر میخواهی جوجه‌هایت سر از تخم بیرون آورند …