بازاریابی دهان به دهان

بازاریابی دهان به دهان بازاریابی دهان به دهان را می توانید در مت زیر دنبال بفرمایید: قسمت بعدی ۱۶- در فعالیت‌های اجتماعی شرکت کنید. -چه حمایت از یک تیم فوتبال محلی باشد، چه کمک به خیریه‌ها یا برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها، شرکت در فعالیت‌های اجتماعی باعث می‌شود نام شما و …

سندرم رقابت براي بهترين بودن

سندرم رقابت براي بهترين بودن سندرم رقابت براي بهترين بودن را در متن زیر دنبال بفرمایید:     زماني كه از مديران سوال مي شود، استراتژي شركت شما چيست؟ با توجه به اينكه اغلب مديران معتقدند كه مفهوم استراتژي، تلاش براي بهترين بودن و شكست دادن رقيب است پاسخ مي …

مشارکت کارکنان یک مزیت رقابتی دائمی

مشارکت کارکنان یک مزیت رقابتی دائمی     قسمت بعدی مشارکت کارکنان موتور محرک انگیزه همان‌گونه که بارها توسط نظریه پردازان مدیریت صحه‌گذاری شده است، ساده‌ترین ابزارهای توسعه منابع انسانی اجرای نظام مشارکت است که به‌دلیل سادگی اجرا و فراگیری‌‌، مورد توجه مدیران قرار گرفته است،مشارکت کارکنان، راه‌های توسعه و …