افزایش کاریزما

افزایش کاریزما با ۱۰ نکته‌ای که جذابیت شما را چند برابر می‌کند افزایش کاریزما با ۱۰ نکته‌ای که جذابیت شما را چند برابر می‌کند را در متن دنبال بفرمایید: با کمی کاریزما می‌توانید مدیر، سیاستمدار، پدر یا مادر و یا مربی کارآمدی باشید،کاریزما یکی از عوامل موفقیت (در واقع یکی …

بایدها و نبایدهای تهیه برنامه بازاریابی

بایدها و نبایدهای تهیه برنامه بازاریابی بایدها و نبایدهای تهیه برنامه بازاریابی را می توانید در متن زیر مشاهده بفرمایید:       اغلب مشاغل واقعا موفق، اعم از مشاغل بزرگ و کوچک یا قدیمی و جدید، حداقل سالی یک بار برنامه بازاریابی دقیقی برای خود می نویسند. بازاریابی شتابزده …