یک ذهن بیکار

یک ذهن بیکار، ذهن گرسنه است! ←من که فکر می‌کنم ذهن ما همیشه دنبال “خوراک ” است، همچون بچه‌ای که همیشه گریه می‌کند و دهانش باز است تا چیزی به او بدهی تا بخورد تا وقتی خوراک دارد سرش گرم است و پرانرژی و رام است و وقتی خوراکش تمام …

مدل ذهنی بازنده

مدل ذهنی بازنده     افراد بازنده نسبت به خود و دنیای اطراف خود احساس خوب و مثبتی ندارند و با دنیا سر جنگ و ناسازگاری دارند زندگی و کسب‌وکار را میدان جنگ و رقابت می‌پندارند و برای رسیدن به اهدافشان بر حذف رقبایشان تمرکز می‌کنند. نگرش افراد این‌ها کسانی …

تاثیر متقابل ذهن و جسم

تاثیر متقابل ذهن و جسم     در آزمایشی که بسیار مشهور شد، “جان بارگ” (John Bargh) و همکارانش از گروهی از دانشجویان دانشگاه نیویورک خواستند تا با پنج کلمه یک جمله بسازند. به یک گروه از دانشجویان کلماتی داده شد که نیمی از آنها با پیری در ارتباط بودند …