روند­های ذهنی(heuristics ) در برندسازی B2B

روند­های ذهنی(heuristics ) در برندسازی B2B روند­های ذهنی(heuristics ) در برندسازی B2B را در متن ذیل مطالعه بفرمایید: ♦ به طور کلی، تحقیقات نشان می ­دهند که احساسات بر چگونگی شکل گیری و چارچوب بندی تصمیمات اثر می ­گذارد و در شکل گیری ذهنیت و روندهای ابتکاری (heuristics) افراد به …

مدل ذهنی بازنده

مدل ذهنی بازنده     افراد بازنده نسبت به خود و دنیای اطراف خود احساس خوب و مثبتی ندارند و با دنیا سر جنگ و ناسازگاری دارند زندگی و کسب‌وکار را میدان جنگ و رقابت می‌پندارند و برای رسیدن به اهدافشان بر حذف رقبایشان تمرکز می‌کنند. نگرش افراد این‌ها کسانی …