ذهن گرسنه

یک ذهن بیکار، ذهن گرسنه است یک ذهن بیکار، ذهن گرسنه است که در متن زیر به این مساله پی می برید: ◊من که فکر می‌کنم ذهن ما همیشه دنبال “خوراک ” است،همچون بچه‌ای که همیشه گریه می‌کند و دهانش باز است تا چیزی به او بدهی تا بخورد تا …

تغییر دادن ذهن

تغییر دادن ذهن متن زیر مطالبی را در مورد مطلب تغییر دادن ذهن ارائه می نماید:   ما از طریق ذهن‌مان زندگی خود را مدیریت می‌کنیم. ذهن این قابلیت را دارد که بتواند به‌طور خودکار عمل کند. بیشتر آدم‌ها به‌طور ناآگاهانه از ذهن خود استفاده می‌کنند انگار که ذهن آنها …