سازمان اخلاق‌ مدار

چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار چهارده ویژگی یک سازمان اخلاق‌مدار را در متن زیر می توانید دنبال کنید: ۱. مواجهه عادلانه در توزیع فرصت‌ها و امکانات: – در سازمان نه‌تنها تبعیض نباشد، بلکه احساس تبعیض (چه واهی چه واقعی) نیز نباشد. – سازمان باید در همه شئون حرفه‌ای به گونه‌ای …