اصل یک درصد چیست؟

اصل یک درصد  چیست؟     فرهنگ مجازی در فرهنگ مجازی، قانون1% (به انگلیسی 1% rule) یک قاعد‌ه‌ی سرانگشتی درباره‌ی مشارکت کاربران یک اجتماع اینترنتی است و بیان می‌کند که تنها ۱%کاربران یک سایت به‌طور فعال به ساخت محتوای جدید می‌پردازند و ۹۹%دیگر فقط تماشا میکنند. تولید محتوا در واقع، قانون …