راحت بودن

راحت بودن چرا خارج شدن از “دایره راحتی ” دشوار است؟ راحت بودن قدم برداشتن به خارج از دایره ی راحتی معمولا چالش برانگیز است. برای کاهش وزن و رژیم گرفتن باید تا حدودی از غذاهایی که دوست داریم صرف نظر کنیم ، برای خروج از رابطه ای که مخرب …

خارج شدن از “دایره راحتی” دشوار است

خارج شدن از دایره راحتی دشوار است خارج شدن از “دایره راحتی” دشوار است با ما همراه بمانید:       قدم برداشتن به خارج از دایره‌ی راحتی معمولا چالش برانگیز است،برای کاهش وزن و رژیم گرفتن باید تا حدودی از غذاهایی که دوست داریم صرف نظر کنیم،برای خروج از …

چرا خارج شدن از “دایره راحتی ” دشوار است؟

چرا خارج شدن از “دایره راحتی ” دشوار است؟       قدم برداشتن به خارج از دایره ی راحتی معمولا چالش برانگیز است. برای کاهش وزن و رژیم گرفتن باید تا حدودی از غذاهایی که دوست داریم صرف نظر کنیم ، برای خروج از رابطه ای که مخرب است …