رهبر قدرتمند و محترم

رهبر قدرتمند و محترم! ◊استفن کاوی تاکید دارد که هرچه دیگران به رهبر بیشتر احترام بگذارند، قدرت او بر دیگران بر حق تر خواهد بود. او ده توصیه را نیز برای افزایش قدرت و احترام رهبر در نزد دیگران بر می شمارد: جهت  مشاوره ایزو در هر لحظه کارکنان فنی و کارشناس …