ورژن جدید استاندارد مديريت كيفيت و تفاوت آن با ورژن هاي قبلي

ورژن جدید استاندارد مديريت كيفيت و تفاوت آن با ورژن هاي قبلي در اين متن اطلاعاتي در رابطه با ورژن جدید استاندارد مديريت كيفيت و تفاوت آن با ورژن هاي قبلي ارائه شده است : در نگارش سال 2008 استاندارد مذکور شامل 8 بند و در سال 2015 شامل 10 …

دانش سازمانی

دانش سازمانی در ایزو 9001: سازمان باید دانش مورد نیاز را برای اجرای فرآیندها و دستیابی به انطباق محصولات و خدمات تعیین نماید. این دانش باید نگه داری شود و به میزان لازم در دسترس قرار گیرد. هنگام پرداختن به نیازها و روندهای در حال تغییر، سازمان باید دانش فعلی …