تصمیم قاطع مدیریتی

داستان مدیریتی تصمیم قاطع مدیریتی  متن زیر مطالبی را در مورد تصمیم قاطع مدیریتی بیان می نماید: ♦روزی مدیر یكی از شركت های بزرگ در حالیكه به سمت دفتر كارش می رفت چشمش به جوانی افتاد كه در راهرو ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میكرد. جلو رفت و …

باغبان یا نجار

باغبان یا نجار متن زیر مطالبی را در مورد باغبان یا نجار بودن مطالبی را ارائه می نماید: ◊نجار، قبل از اینکه شروع به ساختن چیزی کند، باید نقشۀ دقیق همه‌چیز را بکشد،او پیش از اینکه یک صندلی بسازد، دقیقاً می‌داند نتیجۀ کارش چه خواهد شد و اگر به اندازۀ …

من اینطوری عوض شدم

من اینطوری عوض شدم ←به مدت چندين سال همسرم به یک اردوگاه در صحرای (ماجوی) کالیفرنيا فرستاده شده بود،من برای اینکه نزدیک او باشم، به آنجا نقل مکان کردم واین درحالی بود که از آن مکان نفرت داشتم. گرما طاقت فرسا بود ←همسرم برای مانور اغلب در صحرا بود و …

داستان مدیریتی

داستان مدیریتی داستان مدیریتی زیر را مطالعه بفرمایید: یکی از مدیران آمریکایی که مدتی برای یک دوره آموزشی به ژاپن رفته بود، تعریف کرده است که روزی از خیابانی که چند ماشین در دو طرف آن پارک شده بود می گذشتم رفتار جوانکی نظرم را جلب کرد،او با جدیت و …

قدرت پذیرش اشتباه

قدرت پذیرش اشتباه قدرت پذیرش اشتباه را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   در روزهای نخست کاری ام در نیویورک به رازی درباره شرکت پی بردم و به رئسم اطلاع دادم. او با من مخالفت کرد و بحث شدیدی بین مان صورت گرفت،من در اتاق کوچکی زندگی می …

داستان آموزنده مدیریتی

توصیه     کارمند عادی یک شرکت کوچک سم، کارمند عادی یک شرکت کوچک است؛ روزی او به خاطر کارهای اضافه بسیار دیر به ایستگاه اتوبوس رسید،او که بسیار خسته بود به خودش گفت: تا اتوبوس بیاید، کمی بخوابم، بیست دقیقه بعد، اتوبوس آمد؛ این اتوبوس دو طبقه بود، سم …

داستان مدیریتی

داستان مدیریتی داستان های مدیریتی ترس را در متن زیر دنبال بفرمایید: ناچار شدن ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺎﻟﯽ روستا ﺑﻪ ﺻﺤﺮﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ در راه برگشت، به ﺷﺐ خورد و از قضا در تاریکی شب ﺣﯿﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ،ﭘﺲ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺩﺭﮔﯿﺮﯼ ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺑﺮ ﺣﯿﻮﺍﻥ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺁﻥ …

داستان مدیریتی؛مدیریت‌ ژاپنی

داستان مدیریتی؛مدیریت‌ژاپنی     متن زیر لطلاعاتی در مورد مدیریت‌ ژاپنی ارائه می نماید،با ما همراه باشید:  “ماسابومی هوسونو” کارمند وزارت حمل و نقل ژاپن تنها مسافر ژاپنی کشتی تایتانیک بود که در شب حادثه به طرز معجزه آسایی از قسمت درجه دو کشتی، خود را به عرشه کشتی رساند و …

سه سناریو جالب؛

سه سناریو جالب؛ کدام یک بیشتر آزارت می دهد؟ الف) حقوق دوستانت افزایش پیدا کند و حقوق تو ثابت بماند. ب) حقوق دوستانت ثابت بماند، حقوق تو هم همینطور. ج) میانگین حقوق دوستانت کاهش یابد، حقوق تو هم همینطور‌. اگر پاسخت گزینه ی الف است، نگران نباش، کاملا نرمال است: …