اخراج استیو جابز از اپل

اخراج استیو جابز از اپل اخراج استیو جابز از اپل را به صورت داستانی در متن زیر مطالعه بفرمایید:     اخراج استیو جابز از اپل، شرکتی که خود از صفر ساخته بود! وقتی كه فقط 30 سال داشتم هيات مديره‌ی اپل من را از شركت اخراج كرد. چطور يک …