خودشناسی و موفقیت

خودشناسی و موفقیت ۱۲ تمرین خودشناسی که موفقیت را تضمین می‌کند ➖ قسمت دوم 5- به عیب و نقص‌های خود توجه کنید! هیچ‌کس کامل و بی‌نقص نیست؛ اگر معایب خود را بدانید اما مسئولیت آنها را قبول نکنید، هیچ فایده‌ای به حال شما ندارد. -همه‌ی ما به خوبی از دیگران …

خود شناسی و موفقیت 

خود شناسی و موفقیت  قسمت اول  ۱۲ تمرین خودشناسی که موفقیت را تضمین می‌کند. ضرب‌المثلی آفریقایی می‌گوید: «در صورتی که دشمن درونی وجود نداشته باشد، دشمنان بیرونی نمی‌توانند به شما آسیب برسانند.» ▫️خودشناسی یکی از مهم‌ترین مهارت‌های موفقیت است. -رفتار شما و واکنشی که در برابر محرک‌های بیرونی از خود …